FANDOM


Cheshire cat

Чеширският котарак

Wikipedia:
Cat's cradle is a well known series of string figures created between two people as a game. ... Versions of this game have been found in indigenous cultures all over the world--from the Arctic to the Equatorial zones.

Какво е това

Cat's Cradle е стар шкаф. В чекмеджетата му Чеширският Котарак безразборно е разхвърлял безразборните си метафилософските възгледи. Ако тези възгледи ви се сторят странни, простете му. Все пак, това са възгледите на един котарак, бил той и Чеширски. Чеширският Котарак откровено признава, че сам не разбира напълно своите възгледи, така че всеки, който може да му ги обясни, е добре дошъл. Това е и целта, с който Чеширския котарак създаде тези страници. Котаракът приветства всички, които проявяват интерес към възгледите му, без разлика на пол, раса, вероизповедание и политически пристрастия. Самият Котарак вярва в Чайника на Ръсел. Чеширският Котарак уважава Ръсел. Той силно подозира, че нашата реалност е по-скоро парадоксална, отколкото ортодоксална.

Links