FANDOM


Качеството е фундаментална характеристика на реалността, формално представима чрез някаква функция Q (q) така, че

q:X --> (C, T),

където X е дефиниционното множество C e класът от cis-елементи, "собствени стойности" на опрератора които притежават качеството q, а T е класът от trans-елементи, които не притежават качеството q.

Виж ощеРедактиране