FANDOM


Имаше един добър учебникарски пример за отношението между значение и смисъл на понятията.

"Вечерница и Зориница са понятия, които влагат различен смисъл, в едно и също значение - планетата Венера."

То ест, Понятията влагат смисъл в обекта на реалността. Понятията са връзката между формалната реалност формалната реалност и актуалната реалност.