FANDOM


Действието A като продукт на енергия и време с някаква особена неподвижна точка h

h = inf A = Eptp = 6.62606957(29) × 10 -34 [J.s]

$ \hbar $ = 1.054571726(47)×10−34 [J.s]

Виж ощеРедактиране

TOC